Torv utgör ca 80-90 procent av innehållet i en säck planteringsjord liksom i yrkesodlarnas odlingsjord. Det gör den på grund av sina goda egenskaperna att hålla vatten och högeffektivt binda näringsämnen. ­Dessutom krävs torv för att framställa användbart odlingssubstrat av hushållskompost och slam. Torv krävs som ­inblandning för att få acceptabla värden för bland annat näring och tungmetaller som finns i kompost. ­Dessutom krävs torv för att få den struktur som är nödvändig för att slam och hushållskompost ska kunna ­användas. Det finns idag inget annat substrat som som kan leva upp till de egenskaper som torv har och som kan vara en lika bra bas för det stora behov av odlingsjord som finns. Om torvutvinningen minskas eller helt upphör ­skulle detta få stora negativa konsekvenser för alla odlare.