Torvmark som redan är dränerad för tex. skogs- eller jordbruk utsöndrar varje år ­växthusgaser i en omfattning som är ­större än alla inrikestrafik.
Om dränerad torv (som exempelvis används i värmeverk) ersättas med något annat bränsle som släpper ut koldioxid när det förbränns, samtidigt som den ­dränerade ­torven ligger kvar och läcker växthusgaser, får vi dubbla utsläpp.
Genom att inte ta med effekten av ­utsläppen från både:

  • torvens substitut och
  • dränerad torv som ligger kvar och läcker

ges en ensidig bild av torvens ­klimatpåverkan.

Används dikad torv elimineras dubbla utsläpp

torvmark_oxiderar

skorsten_kryss

Används inte den torv som läcker får vi dubbla utsläpp som går att undvika om vi tar tillvara den dränerade torven och använder istället för fossila bränslen

torvmark_oxiderar

skorsten