Naturvårdsverkets rapport om torvutvinningens klimat- och miljöpåverkan.
Göteborgs Universitet, Stora utsläpp av växthusgaser från skog på dränerad torvmark
Forests on drained agricultural peatland are potentially large sources of greenhouse gases – insights from a full rotation period simulation, Hongxing He, Per-Erik Jansson, Magnus Svensson, Jesper Björklund, Lasse Tarvainen, Leif Klemedtsson, and Åsa Kasimir. Källa: Biogeosciences
Torvforsk
Folder: Klimatsmart torv – Om ensidig information från Naturvårdsverket och konsekvenser av förslag