Torvbranschen skapar långvariga arbetstillfällen på de platser i landet där de behövs – på landsbygden. Torvtäkterna sysselsätter maskinförare, mekaniker, driftledare samt personer verksamma inom transport och väghållning. Räkna med att cirka 1200 heltidsanställningar och cirka 2500 enklare säsongsanställningar snabbt försvinner. De arbetstillfällen som indirekt skapas ska inte heller glömmas bort. Handel, restaurang, service som post och apotek samt bensinmackar får minskat kundunderlag om torvtäkterna tvingas bort.