All torvskördsverksamhet har lagkrav på sig att efterbehandla torvtäkter där skördeverksamheten har upphört. Efterbehandling kan bestå av att marken blir skog, våtmark eller sjö. All efterbehandling sker i samråd med Länsstyrelse, markägare och företag. Här är några exempel på efterbehandlingar som Neova AB har utfört efter att skördeverksamheten upphört.

efterbehandling-3

Efterbehandlad våtmark Näsmyren, Färila.

efterbehandling-2

Gallrad skog Näsmyren, Färila.

efterbehandling-1

Plantering på Alsmyren ca. två år, Ljusdal.

toftmossen1

Efterbehandlad våtmark, 10 år efter avslutad verksamhet Toftmossen.

vastkarr-020924-03

Efterbehandlad våtmark, 7 år efter avslutad verksamhet, Västkärr.