Inom lantbruket används torv som strö på grund av sin goda förmågan att binda vätska och ammoniakkväve som bildas i stallmiljö. Ammoniakutsläppen är ett stort problem i lantbruket och genom torvens förmåga att binda både gaser och vätska får man positiva hälsoeffekter för både människa och djur. Upphör den svenska produktionen av torv kommer importen av torv öka för att bibehålla en god inomhusmiljön för djurhållare och djur. Djurhållare kommer också att förlora de ekonomiska värden som ligger i torvströ som säljs som gödsel.

Torvströanvändning i djurstallar, Carin Germundsson, SLU

Bakteriell tillvaxt i torv i jamförelse med halm och spån, Magnus thelander, TorvForsk & Statens Veterinärmedicinska Anstalt