Regeringens hemsida finns beskrivning på hur man skriver ett remisssvar. Ta gärna del av informationen och skriv ett remissvar på Naturvårdsverkets rapport om torvutvinningens och torvanvändningens klimatpåverkan.