I filen Neovas Underlag till remissvar (Word eller PDF) kan du läsa inriktningen på vårt svar. Tycker du som oss vore det bra om du kunde skriva ett remissvar med samma inriktning. Ett enkelt sätt att göra detta är att:

  • Titta på sidan 6 i PDFen med rubriken ”Synpunkter på Naturvårdsverkets förslag”, där framgår våra ståndpunkter på respektive förslag. Dessa kan du skriva i ditt remissvar också om du vill.
  • För att ge ditt remissvar mer tyng är det också bra om du säger något om den ensidighet som åtminstone vi upplever i rapporten, den beskrivs i PDF:en på sidan 4.
  • Ytterligare tyngd till ditt remissvar tror vi ges om du beskriver de konsekvenser förslagen skulle ha i din region, vi har identifierat ett antal konsekvenser vi ser i PDF:en på sidan 5.

Remissvaret ska skickas till Regringskansliet, Miljö- och energidepartementet senast 15 november på mailadressen: m.registrator@regeringskansliet.se.

Word: Neovas underlag till remissvar

PDF: Neovas underlag till remissvar