Stora ytor dikad torvmark är impediment (ej produktiv mark) och kan inte användas till vare sig produktivt skogsbruk eller jordbruk.
Genom att utnytja impediment för torvbruk får markägaren ersättning för den torv som skördas och med ­efterbehandling till skog får markägaren en produktiv markyta. Utan ett aktivt torvbruk kommer stora ekonomiska värden att gå förlorade för markägare.