Torvanvändning och torvmarker forskas det ständigt på. Här är de rapporter som vi har använt för att sammanställa materialet om den svenska dika torvmarken och torvanvändning.