Historiskt var hösten skördetid för torv på torvmossar i Sverige. På sticktorvtäkter skars torvblock ut med en skarp spade. Sedan fick de skurna blocken ligga och torka över vintern. På försommaren när blocken torkat bärgades de i lador och maldes till torvströ. Torven användes som torvströ i djurhållningen och som gödsel.

Numera bryts torv i Sverige med hjälp av traktorer. Torvskörden inleds i maj eller juni, eller när det är bra torkväder. Sedan fortsätter skörden hela sommaren tills dess väderförhållandena gör att torven inte torkar.

Det finns olika sätt att skörda torv, beroende på vilken typ av torv som bryts. Färsk torv har hög vattenhalt och måste torkas innan den kan användas. Råtorv innehåller ungefär 90% vatten.

Frästorv skördas genom att en fräs tar bort ett tunt skikt i torvytan. Sedan vänds den lösa torven med en harvliknande vändare så den torkar snabbare. Skörden transporteras därefter till en torvfabrik eller kan lagras i stack under året och efter behov transporteras till fabriken.

Stycketorv skördas genom att torven tas upp från cirka en meters djup med en maskin som ältar torven och pressar ut den genom munstycken i långa korvar. De läggs på marken för att torkas och vänds efter några dagar. Stycketorv lagras i stack och kan sedan transporteras till förbränning för energiutvinning.