Tisdagen den 13 juni bjöd Södra skogsägarna och Neova in till öppen torvtäkt på Spjutaretorps mosse som ligger någon kilometer väst om Vislanda i Kronobergs län. Detta var första gången som Öppen torvtäkt hölls på en efterbehandlad mosse.

Spjutaretorps mosse efterbehandlades klart under 2007 och under efterbehandlingen planterades bland annat gran, svartgran och lärkträd. Den mark som tidigare var impediment och dränerad torvmark som läckte ut växthusgaser har nu förvandlats till en kolsänka. Här har träden vuxit i mellan 10 till 20 år och skapar värdefull areal för markägaren.

Efterbehandlad yta där träden har vuxit i cirka 20 år.

 

Efterbehandlad yta där lövträd har självetablerat. Tillväxttiden vid tillfället är ca. 10 år.

 

Bredvid den producerade och efterbehandlade ytan ligger torvmark som är dränerad. Det är en tydlig skillnad mellan den efterbehandlade ytan där träd och växtlighet frodas och den dränerade där träden har svårt att växa till.

 

Alla besökare gick en rundtur på den efterbehandlade täkten och bjöds även på fika.

 

Tidningen Smålandsposten kom på besök och skrev en fin artikel som du kan läsa här.