Dikad torvmark utan produktion släpper ut växthusgaser.

 

Torvproduktion sker på dränerade täkter. Den del av täkten som annars skulle försvunnit upp i atmosfären utvinns. Redan här kan vi tala om en miljökompensation. Den del av produktionen som används för energitorv kan därför räkna detta tillgodo i sin miljörapportering.

Energitorvanvändare kan räkna med den klimatkompensation som borttagning av läckande torv för andra ändamål utgör. Torv för odling är en kolsänka i sig då torven används som jord där växterna omedelbart tar upp koldioxid.

Torv som används för anda ändamål, t ex filter, strö deltar direkt i ett aktivt miljöarbete och en reduktion av koldioxidutsläpp.