Torven är en av våra riktigt stora naturrikedomar och används idag som det gjort genom generationer, till:

Bränsle

Jord

Strö

Foder

Filter

Torv som bränsle är perfekt att blanda med andra bränslen för optimering av energieffektivitet, rena pannor och lägre underhållskostnader. Behovet av stödeldning med olja bortfaller och leveranssäkerheten ökar. Importen av energi kan minska och ersättas av inhemsk produktion.

I planteringsjord utgör torv 80-90 % av innehållet genom t ex sina goda egenskaper att hålla vatten, vara bakteriefri och innehålla väldokumenterade näringsämnen som sedan ökas för speciella odlingsändamål. Torv till plantering har numera en stor ökad efterfrågan i Europa och på senare tid även Asien. Alternativet för dessa länder är att importera från länder som inte har samma höga miljöhänsyn som Sverige.

Torv är antibakteriell och har även historiskt uppskattats av djurägare bland annat för minskade sjukdomar.Grisar som utfordras med torv får ett naturligare och friskare beteende, ätandet liknar deras naturliga bökande t ex..

Idag används torv som ett naturligt och effektivt filter för att rena, lakvatten, vatten från industrier. Fler områden kommer, t ex att blanda rötslam med torv och få täckmassor med jordliknande egenskaper.

Torv används också för att omvandla kolet till aktivt kol vid filtertillverkning för att rena vätskor och luft.

Torv används även inom spa-verksamhet, framför allt för gyttjebad, lerintäckning och lerbastu. De humussyror som torven innehåller är bra för det endokrina systemet och förbättrar blodomloppet, särskilt i kombination med värmebehandling.

I äldre hus har torv eller oförmultnad tuvull använts för fyllning i bjälklar och isolering. I bjälklag har torv större ångtransportförmåga för ventilation är moderna material som mineralull. I torpargrunden har torv använts till mullbänkar för att hålla torrt under stugan.